زنانه ها

فروغ:" گفتم که بانگ هستی خود باشم, اما دريغ و درد که زن بودم..."

4/28/2004
دوست گرامی

چنان چه از طریق لینک ثابت پایگاه خود، و یا Favorites کامپیوتر شخصی تان به این آدرس آمده اید، لطفن آن را به
zananeha.com
اصلاح نمایید.
هم اکنون رسیدم ، اصلا هم خسته نیستم. سفر معرکه ای بود. با کلی آدم متفاوت آشنا شدم که اکثرا دوست داشتنی بودند. آدمهایی را هم دیدم که از مدتی قبلتر می شناختم و یاد گرفته بودم که دوستشان بدارم.
از همه عزیزانی که در نبودنم پیغامهای صمیمانه " من آمدم نبودی " گذاشتند از صمیم قلب تشکر می کنم.
دل من هم برای این شهرک مجازی و آدمهایش کلی تنگ شده بود.
برایتان کلی گفتنی دارم.و کلی هم عکس گرفته ام.
این یکی از آن عکسهاست ،که از نقاشی یکی از نقاشان دوره گرد میدان مون مارت در پاریس گرفتم.